Uczniowie dla Ukrainy
Regulamin
Regulamin strony Uczniowie dla Ukrainy
1. Celem strony jest pomoc, uciekającym przed wojną, ukraińskim uczniom, aby mogli bez problemu uczyć się po polsku i łatwiej odnaleźć się w nowym kraju.
2. Konta zakładać mogą wyłącznie uczniowie pochodzenia ukraińskiego.
3. Dane użytkowników wykorzystywane są w celu określenia miejsca dostarczenia produktów lub kontaktu w razie wystąpienia błędu.
4. Trwałe usunięcie danych jest możliwe po kontakcie z administratorem.
5. Dodawanie produktów niepotrzebnych lub w ramach żartu jest niedozwolone.
6. Niestosowanie się do regulaminu skutkować będzie trwałym usunięciem konta i brakiem możliwości korzystania ze strony.
7. Strona zastrzega sobie możliwość korzystania z narzędzi statystycznych Google Analytics.
8. Administrator jest właścicielem strony.
9. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.