Uczniowie dla Ukrainy
Jak działamy
Jak działamy?
Konto dla Ukrainy

Na początku wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy pochodzą z Ukrainy, zakładają konta dzięki którym mogą wysyłać do nas informacje o rzeczach, których potrzebują.
Nasz program

Otrzymane produkty sprawdzamy i sortujemy w podziale na szkoły i kategorie, a następnie upubliczniamy.
Zbieranie produktów

Rzeczy zbieramy w szkołach, do których uczęszczają poszczególni uczniowie. W tym celu współpracujemy z samorządami uczniowskimi, które pomagają koordynować naszą akcję.
Przekazanie rzeczy

Zebrane produkty przekazujemy potrzebującym osobom. Niektóre rzeczy wysyłamy dalej - na granicę polsko-ukraińską co umożliwia współpraca z Młodzieżową Radą Miasta.
Konto dla Ukrainy

Na początku wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy pochodzą z Ukrainy, zakładają konta dzięki którym mogą wysyłać do nas informacje o rzeczach, których potrzebują.
Nasz program

Otrzymane produkty sprawdzamy i sortujemy w podziale na szkoły i kategorie, a następnie upubliczniamy.
Zbieranie produktów

Rzeczy zbieramy w szkołach, do których uczęszczają poszczególni uczniowie. W tym celu współpracujemy z samorządami uczniowskimi, które pomagają koordynować naszą akcję.
Przekazanie rzeczy

Zebrane produkty przekazujemy potrzebującym osobom. Informacje o postępach można śledzić w zakładce informacje.